MENU ZAVŘÍT
Struktura listu
Rostlina na dlani

Join
Pure
StayImportant Pointer

Join Pure Stay je interní ekologický program pro celou hotelovou síť CPI Hotels, který přináší vyvážené propojení přírody a hotelového provozu. Naším cílem je snížit uhlíkovou stopu v celém řetězci a také solidarita k přírodě a transparentnost vůči našim hostům.

Naše pilíře

Odpady
1 / 4

Odpady

Minimalizujeme a třídíme odpady ve všech odděleních.

Naše hosty vyzýváme, aby se i oni podíleli na zodpovědném třídění odpadu. Ve všech našich hotelech jsme umístili koše na třídění odpadu. Zbytky jídla kompostujeme nebo se je snažíme dodávat místním zemědělcům, abychom minimalizovali biologické složky našeho odpadového hospodářství na nejnižší možnou míru.

O 17.48 % méně odpadu vyprodukovaného za rok 2023 v porovnání s rokem 2019.

Jedním z našich cílů do budoucna je zavedení konceptu nulového odpadu. Snažíme se postupně eliminovat používání jednorázových výrobků a plastových obalů.

Energie

Do konce roku 2024 plánujeme odebírat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů.

V celé naší síti zavádíme komplexní program LED osvětlení a preferujeme nákup energeticky šetrných spotřebičů. Postupně pořizujeme nabíjecí stanice pro elektromobily do všech našich hotelů.

Snížení spotřeby o 27,81 % za rok 2023 v porovnání s rokem 2019.

Naše budoucí investice plánujeme tak, abychom co nejvíce snížili celkovou spotřebu energie.

Voda

Dbáme na to, abychom zbytečně neplýtvali vodou.

Používáme ekologické čisticí prostředky, zavádíme filtrační zařízení na čištění pitné vody a minimalizujeme nákup balené vody v plastových obalech.
Co nejvíce eliminujeme nákup agresivních čisticích prostředků a uklízíme každé tři dny nebo na přání hosta.

Nižší spotřeba o 23,08 % za rok 2023 v porovnání s rokem 2019.

Management

Odpovědný přístup k přírodě se stal součástí naší firemní filozofie.

Náš interní ekologický program má jasně definované cíle a měřítka pro dosažení našeho závazku co nejvíce snížit naši celkovou uhlíkovou stopu. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání a školení našich zaměstnanců.

Výsledky naší práce jsou každoročně sledovány a vyhodnocovány prostřednictvím celopodnikových zpráv, kde je jasně vidět, jakého ponížení a úspory energie jsme v jednotlivých oblastech dosáhli.

Environmentální
vyúčtování

Environmentální vyúčtování

5 740 kWh

Elektrické energie

2 227 m3

Vody

9 186 litrů

Ropy

21 974 kg

CO2

8390 kg

Primárních surovin

Časté dotazy

Péče o životní prostředí a respekt k přírodě je naším celofiremním závazkem. Naším dlouhodobým cílem je výrazně snížit náš podíl na tvorbě skleníkových plynů o 30 % do roku 2030 v souladu s filozofií celé skupiny CPI Group. Do budoucna plánujeme zavádět různá energeticky úsporná a ekologicky zaměřená opatření, abychom tohoto cíle dosáhli v co nejvyšší možné míře (například používání elektromobilů pro obchodní účely, instalace fotovoltaických panelů a další technologická zlepšení). Snažíme se podporovat místní dodavatele. Šíříme osvětu a rádi se zapojujeme do charitativních projektů zaměřených nejen na udržitelnost.

Každý hotel má zástupce zvoleného z řad zaměstnanců, který dohlíží na ekologický program a jeho dodržování. Snažíme se naše zaměstnance ekologicky vzdělávat a motivovat je k ochraně přírody tak, aby se jejich přístup k jednotlivým opatřením stal samozřejmostí a součástí naší společné firemní DNA.

Ve všech našich hotelech jsme zavedli ekologické značení, které provází hosty po celou dobu jejich pobytu. Všude tam, kde naši hosté uvidí tzv. oblázek s ekologickým vzkazem, je možné přispět ke zdravějšímu a čistšímu životnímu prostředí. Například cedule s výzvou k šetření vody: Nepouštějte vodopády. O programu Join Pure Stay informujeme naše hosty u vchodu do každého hotelu prostřednictvím informačního panelu.

S potěšením můžeme říci, že jsme náš program zavedli ve všech našich hotelech a postupně pracujeme na jeho rozšíření do více oblastí provozu. Naší hlavní inspirací je příroda. Preferujeme a nakupujeme výrobky a suroviny z přírodních materiálů. Poskytujeme naše služby tak, abychom mohli zodpovědně prohlásit, že významně přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.

Partneři

Obchodní partnerství jsou pro nás důležitá a našich partnerů si velmi vážíme. I díky nim můžeme růst a soustředit se na důležité věci, jako je ekologie. Spojuje nás nejen obchodní partnerství, ale i filozofie a postoj k otázkám udržitelnosti. Šetrné zacházení s přírodou je náš společný cíl.

Děkujeme Vám! Bez Vás by to nešlo.

CIRAA
Diversey
Cyrkl
Ecolab
Incien
Swing
De Facto Eco
AYANA
CMQC
Hygop
Dřevo pro život
IQEM